Doklady k zapůjčení

Pro zapůjčení jsou požadovány následující doklady:

Pro fyzické osoby:

  • občanský průkaz
  • druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list)

Pro právnícké osoby:

  • originál výpis z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopii
  • občanský průkaz
  • druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list
  • písemnou objednávku

Složení kauce

  • při zapůjčení je nutno složit zálohu na zařízení v závislosti na typu půjčovaného zařízení.Tato záloha je vratná při navrácení vypůjčeného zařízení.
  • spotřebované PHM je vyúčtováno zvlášť

Sepsání nájemní smlouvy


Pokud nesplňujete uvedené podmínky požaduji zálohu až do výše pořizovací ceny zařízení ! Jinak pouze kauce dle ceníku.

Doba pronájmu je stanovena při výpůjčce. Tuto dobu lze telefonicky prodloužit nebo věc vrátit dříve než bylo sjednáno při výpůjčce. Nájemce uhradí nájemné pouze za dobu pronájmu.